تیم مدیریت ساختمان در برنامه شارژ ساختمان

تیم مدیریت ساختمان در برنامه شارژ ساختمان

در برنامه شارژ ساختمان قسمتی برای مشاهده تیم مدیریت فعال در ساختمان وجود دارد و افراد ساختمان میتوانند مشخصات و سوابق کاری (رزومه کاری) بهمراه تصویر و شماره تلفن را مشاهده کنند تا در صورت لزوم بتوانند با افراد مشئول در ساختمان در تماس باشند .

همانطور که قبلا هم گفته شد برنامه شارژ ساختمان طراحی و برنامه نویسی شده تنها برای محاسبات شارژ ساختمان طراحی نشده است و بخشهای متنوعی برای راحتی ساکنین ساختمان دارد که یکی از این قسمت های متنوع بخش معرفی تیم مدیریتی ساختمان است .

در بخش معرفی تیم مدیریت ساختمان لیست تمامی افرادی که در ساختمان مسئولیت دارند با تصویر و مشخصات و رزومه کاری به نمایش درمیاید تا در صورت لزوم افراد بتوانند به راحتی مشخصات را مشاهده کنند و با افراد مسئول در ارتباط باشند . به عنوان مثال شما میتوانید به راحتی با فردی که در ساختمان مسئول تاسیسات است در ارتباط باشید و ارتباط مستقیم داشته باشید .

حتی میتوانید گروه های مختلف مدیریت ساختمان را که قبلا بر سر کار بوده اند را نیز در لیست داشته باشید تا بدانید قبلا کدام افراد در گذشته دارای مسئولیت بوده اند .

در برنامه شارژ ساختمان قسمتی برای مشاهده تیم مدیریت فعال در ساختمان وجود دارد و افراد ساختمان میتوانند مشخصات و سوابق کاری (رزومه کاری) بهمراه تصویر و شماره تلفن را مشاهده کنند تا در صورت لزوم بتوانند با افراد در تماس باشند .