پیام رسان داخلی نرم افزار شارژ ساختمان

پیام رسان داخلی نرم افزار شارژ ساختمان

تمرکز نرم افزارهای مدیریت ساختمان بروی پرداخت و مدیریت پرداخت شارژ و هزینه ها بنا شده است ولی در برنامه شارژ ساختمان طراحی و برنامه نویسی شده بجز بخش پرداخت شارژها و ایجاد اسناد پرداخت برای واحدها قسمتی جهت برقراری ارتباط بین افراد ثبت نام کننده در سیستم مدیریت ساختمان ایجاد شده است که کار با آن بسیار ساده است .

کاربران میتوانند با یکدیگر از طریق این بخش در ارتباط باشند و با توجه به نقش کاربران در سیستم نیازهای خود را در قالب پیام به یکدیگر ارسال کنند.

به عنوان مثال با توجه به اینکه در این نرم افزار مدیریت ساختمان میتوان نقش های مختلفی را ایجاد کرد میتوان با توجه به نیاز ساختمان ، کاربران مختلفی با نقش های مختلف جهت رسیدگی به کارها را ایجاد کرد و کاربران پیامهای خود را مستقیما به شخص مورد نظر خود ارسال کنند .

میتوان برای رسیدگی به امور مختلف نقشهای مختلف ایجاد کرد مثلا :

  • امور مالی
  • شکایات
  • بررسی ورود و خروج کامیون جهت اسباب کشی
  • و بسیاری نقش های مختلف که میتوان تعریف کرد

از این رو کاربران میتوانند کلیه افراد ثبت نام شده در سیستم بهمراه نقشهای آنها را مشاهده کنند و با افراد مورد نظر خود در سیستم در ارتباط باشند و حتی فایلهای خود را بین یکدیگر ارسال کنند .

تمرکز نرم افزارهای مدیریت ساختمان بروی مدیریت پرداخت شارژ و هزینه ها بنا شده است ولی در نرم افزار شارژ ساختمان طراحی شده بجز بخش پرداخت شارژها قسمتی جهت برقراری ارتباط بین افراد ثبت نام کننده ایجاد شده است