نرم افزار مدیریت ساختمان با نرم افزار حسابداری فرق میکند

نرم افزار مدیریت ساختمان با نرم افزار حسابداری فرق میکند

در هنگام تهیه نرم افزار مدیریت ساختمان این مسئله را در نظر داشته باشید که تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را برای مدیریت حسابها با کیفیت های مختلف دارند یعنی بخشی که مشخص میکند هر ساختمان چه مقدار متحمل هزینه شده است ، چقدر شارژ پرداخت شده است و چه مقدار شارژ پرداخت نشده است و بسیاری موارد دیگر .

در حسابداری شما حتما باید اطلاعات حسابداری داشته باشید تا بتوانید بسیاری از کارها را انجام دهید پس اگر میخواهید حسابداری انجام دهید احتیاج به نرم افزار حسابداری دارید و حسابدار ولی اگر میخواهید مدیریت ساختمانی انجام دهید به غیر از بخشی که حساب و کتاب ها را انجام میدهد بخش های دیگری را نیز احتیاج دارید .

در نرم افزار مدیریت ساختمان تولید شده بخشی جهت ایجاد و محاسبه حساب و کتاب ها وجود دارد که استفاده از آن بسیار ساده و آسان است و شما درگیر مسائل پیچیده حسابداری نمیشوید . مثلا ایجاد شارژ برای واحدها و یا ایجاد انواع هزینه های مختلف برای ساختمان یا واحدها که همگی با چند کلیک انجام میشود و بسیاری موارد دیگر .

مهم اینست که هر شخصی با هر سطح سوادی بتواند از این نرم افزار مدیریت ساختمان استفاده کند و درگیر مسائل حسابداری نشود زیرا مسائل حسابداری مربوط به نرم افزار حسابداری است و این برنامه به راحتی بسیاری از کارهای حسابداری را بصورت اتوماتیک انجام میدهد .

در هنگام تهیه نرم افزار مدیریت ساختمان این مسئله را در نظر داشته باشید که تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را برای مدیریت حسابها با کیفیت های مختلف دارند