سادگی در استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان

سادگی در استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان

بطور کلی وقتی از یک نرم افزار خاصی استفاده میشود راحتی کاربران در نظر گرفته میشود حال اگر این نرم افزار ، نرم افزار مدیریت ساختمان باشد افراد باید براحتی بتوانند به نتایج خود دست یابند چه افرادی که در سیستم مدیریت ساختمان به عنوان مدیر ثبت شده اند چه افرادی که در سطوح مختلف دسترسی در حال استفاده هستند همگی باید به راحتی با سیستم مدیریت ساختمان کار کنند .

حال این راحتی در استفاده چگونه میسر میشود ؟ وقتی برنامه ای طراحی و برنامه نویسی میشود در نهایت کاربر صفحه ای را میبیند که باید با آن کار کند و از اتفاقات برنامه که مربوط به برنامه نویسی کار میشود بی اطلاع است . پس طراحی صفحات بسیار مهم است زیرا کاربر باید بتواند به راحتی با سیستم مدیریت ساختمان کارکند و احتیاجی به اطلاعات نرم افزاری و سیستم و حسابداری نداشته باشد .

و از همه مهمتر سرعت بالایی را در کار با نرم افزار مدیریت ساختمان تجربه کند که به عوامل مختلفی بستگی دارد :

در حال حاضر سرعت اینترنت استفاده شده برای تمامی کاربران قابل قبول است و بعد از سرور مورد استفاده زبان برنامه نویسی و تکنولوژی بکار رفته بسیار اهمیت دارد که در طراحی و برنامه نویسی نرم افزار مدیریت ساختمان از جدیدترین تکنولوژی استفاده شده است که این مسئله هم باعث سرعت زیاد برنامه شده است و هم امنیت بالایی بوجود آورده است .

همچنین منطق برنامه مدیریت ساختمان بگونه ای طراحی و نوشته شده است که کاربران بدون نیاز به دانش حسابداری و برنامه نویسی میتوانند به راحتی با بخش های مختلف این برنامه کار کنند .

بطور کلی وقتی از یک نرم افزار خاصی استفاده میشود راحتی کاربران در نظر گرفته میشود حال اگر این نرم افزار ، نرم افزار مدیریت ساختمان باشد افراد باید براحتی بتوانند به نتایج خود دست یابند