مدیریت ساختمان

مدیریت ساختمان

در نرم افزار مدیریت ساختمان شما میتوانید کاربران زیادی در سطوح مختلف کاری داشته باشید . یعنی میتوانید تیم مدیریت و حسابداری داشته باشید البته در ایجاد نقشهای مختلف هیچ محدودیتی وجود ندارد . یعنی در سیستم مدیریت ساختمان شما میتوانید کاربرانی را دشته باشید در نقش حسابدار که مسئولیت ثبت سندهای پرداختی برای واحد و ساختمان را داشته باشند و یا کاربرانی برای ثبت خبرها و اطلاعیه ها و یا کاربرانی برای ثبت مشخصات واحدها و ......

کلا هیچ محدودیتی در ثبت نام کاربران و تولید نقش ها در نرم افزار مدیریت ساختمان وجود ندارد . همینطور در بخش ایجاد سندهای پرداختی هیچ محدودیتی در ایجاد عنوان پرداختی وجود ندارد و میتوان برای واحد ها و ساختمان عناوین مختلف پرداختی ایجاد کرد .

نرم افزار مدیریت ساختمان به گونه ای طراحی شده است که کاربران میتوانند به راحتی با چند کلیک به نتیجه دلخواه خود برسند و احتیاجی به سواد حسابداری و یا نرم افزاری نداشته باشند زیرا سیستم مدیریت ساختمان در بسیاری موارد کار را بصورت خودکار انجام میدهد .

همچنین در نرم افزار مدیریت ساختمان یک سیستم پیام رسان داخلی بین اعضا وجود دارد که کاربران میتوانند به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشند .

در نرم افزار مدیریت ساختمان شما میتوانید کاربران زیادی در سطوح مختلف کاری داشته باشید . یعنی میتوانید تیم مدیریت و حسابداری داشته باشید البته در ایجاد نقشهای مختلف هیچ محدودیتی وجود ندارد