پشتیبانی نرم افزار مدیریت ساختمان

پشتیبانی نرم افزار مدیریت ساختمان

از آنجایی که هر سیستمی هرچقدر هم مراحل تست را پشت سر گذاشته باشد باز مشکلات ناشناخته ای در سیستم خود را نشان میدهد که در طول زمان و ارسال گزارشات خرابی سیستم رفع میشود تا کاملا بدون مشکل شود .

نرم افزار مدیریت ساختمان نیز از این قضیه مستثنا نیست . البته تست های زیادی بروی قسمت های مختلف انجام شده ولی اگر استفاده کننده در سیستم با مشکلی مواجه شود که مربوط به مشکل سیستمی و برنامه نویسی باشد تیم پشتیبانی در اسروع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام میکند مشکل را رفع میکند .

از آنجایی که هر سیستمی هرچقدر هم مراحل تست را پشت سر گذاشته باشد باز مشکلات ناشناخته ای در سیستم خود را نشان میدهد که در طول زمان و ارسال گزارشات خرابی سیستم رفع میشود