نرم افزار مدیریت ساختمان
نرم افزار مدیریت ساختمان

مدیریت ساختمان در انواع ساختمانها با تراکم های مختلف مسئله ای مهم و جدی است زیرا موارد زیادی در مدیریت ساختمان دخیل است مانند تعمییرات و هزینه هایی که برای ساختمان و ساکنان ایجاد میشود

ادامه مطلب
تکنولوژی بکار رفته در نرم افزار مدیریت ساختمان
تکنولوژی بکار رفته در نرم افزار مدیریت ساختمان

تکنولوژی های زیادی جهت برنامه نویسی وجود دارد که نرم افزارهای مفیدی با آنها تولید و نوشته شده است ولی مسئله ای که بسیار مهم است استفاده از تکنولوژی روز است زیرا نرم افزارهای استفاده شده با تکنولوژی قدیمی حتی اگر کارامد هم  باشد محکوم به شکست هستند

ادامه مطلب
نرم افزار مدیریت ساختمان با نرم افزار حسابداری فرق میکند
نرم افزار مدیریت ساختمان با نرم افزار حسابداری فرق میکند

در هنگام تهیه نرم افزار مدیریت ساختمان این مسئله را در نظر داشته باشید که تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را برای مدیریت حسابها با کیفیت های مختلف دارند

ادامه مطلب
سادگی در استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان
سادگی در استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان

بطور کلی وقتی از یک نرم افزار خاصی استفاده میشود راحتی کاربران در نظر گرفته میشود حال اگر این نرم افزار ، نرم افزار مدیریت ساختمان باشد افراد باید براحتی بتوانند به نتایج خود دست یابند

ادامه مطلب