تیم مدیریت ساختمان در برنامه شارژ ساختمان
تیم مدیریت ساختمان در برنامه شارژ ساختمان

در برنامه شارژ ساختمان قسمتی برای مشاهده تیم مدیریت فعال در ساختمان وجود دارد و افراد ساختمان میتوانند مشخصات و سوابق کاری (رزومه کاری) بهمراه تصویر و شماره تلفن را مشاهده کنند تا در صورت لزوم بتوانند با افراد در تماس باشند .

ادامه مطلب
برنامه ساختمان
برنامه ساختمان

برنامه ساختمان از بخشهای مختلفی ایجاد شده است اگر چه در بیشتر برنامه های ساختمان قسمت اصلی دریافت شارژ است و کل برنامه ساختمان بر این اساس ایجاد میشود ولی در برنامه ساختمان طراحی و برنامه نویسی شده ما علاوه بر قسمتی که مخصوص دریافت و پرداخت شارژ

ادامه مطلب