نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان

نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان

تولید نرم افزار یک پروسه ای دارد که باید طی شود از ابتدا سناریو نویسی تا برنامه نویسی و اجرا . حالا با توجه به کیفیت کار ، مدت زمان رسیدن برنامه به نتیجه میتواند متفاوت باشد در نتیجه یک وقت و انرژی و هزینه ای بابت تولید نرم افزار صرف شده است تا در نهایت یک محصول تولید شود .

پس هیچ نرم افزار تولید شده ای نمیتواند مجانی باشد اگر هم نرم افزاری وجود داشت که مجانی بود اطمینان داشته باشید مسائل مالی دیگری در برنامه وجود دارد که در نهایت منجر به درآمدزایی میشود .

اطمینان داشته باشید نرم افزار مجانی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد آن کیفیت لازم را ندارد .

استفاده از نرم افزارهای مدیریت ساختمان به گونه های مختلف است . در برخی نرم افزارها شما حق اشتراک برای استفاده پرداخت میکنید ، برخی دیگر شارژ سالیانه یا ماهانه دارند و مدل های مختلف .

استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمانی مفید است که قابلیت استفاده از آن احتیاج به شارژ سالانه یا ماهانه نداشته باشد یعنی یکبار شما هزینه خرید نرم افزار را میپردازید و تا هر موقع که احتیاج به برنامه داشتید از آن استفاده میکنید . البته به غیر از این مسئله تکنولوژی بکار رفته در نرم افزار مدیریت ساختمان نیز بسیار مهم است .

نرم افزار تولید شده مدیریت ساختمان به گونه ای است که شما حق استفاده بروی دامنه اعلام دشده را دارید و امکان استفاده بروی دامنه دیگر را ندارید مگر با هماهنگی تیم پشتیبانی . برای سال اول هزینه ثبت دامنه و هاست و پنل اس ام اس با خریدار نیست .

در مورد پنل اس ام اس یک پنل خریداری میشود و افزایش اعتبار ارسال اس ام اس با خریدار است .

بطور کلی این مطلب را در نظر داشته باشید که نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان وجود ندارد اگر هم وجود داشته یا کیفیت مناسب را ندارد و یا از روشهای دیگری سود مورد نیاز خود را از برنامه دریافت میکنند .

تولید نرم افزار یک پروسه ای دارد که باید طی شود از ابتدا سناریو نویسی تا برنامه نویسی و اجرا . حالا با توجه به کیفیت کار ، مدت زمان رسیدن برنامه به نتیجه میتواند متفاوت باشد