برنامه ساختمان

برنامه ساختمان

برنامه ساختمان از بخشهای مختلفی ایجاد شده است اگر چه در بیشتر برنامه های ساختمان قسمت اصلی دریافت شارژ است و کل برنامه ساختمان بر این اساس ایجاد میشود ولی در برنامه ساختمان طراحی و برنامه نویسی شده ما علاوه بر قسمتی که مخصوص دریافت و پرداخت شارژ است قسمتهای مختلفی نیز وجود دارد که این برنامه را از سایر برنامه ها متمایز میکند .

در قسمت شارژ ساختمان علاوه بر اینکه افراد میتوانند شارژهای خود را ببینند و پرداخت کنند میتوانند انواع شارژها و پرداختی ها را با عناوین مختلف داشته باشند . مثلا اگر تیمی در ساختمان وجود داشته باشد و مسئول رسیدگی به تعمییرات باشد میتوان عناوین مختلف تعمییرات را برای واحد ها ایجاد و یا انواع قبض های مختلف را ایجاد کرد ، همچنین برای خود ساختمان نیز میتوان انواع هزینه ها را ایجاد و پرداخت کرد .

در برنامه ساختمان تولید شده بخشهای دیگری برای مدیریت مبالغ پرداختی وجود دارد که با عنوان کیف پول در اختیار واحد ها قرار دارد و واحد ها میتوانند با شارژ کیف پول واحد خود اقدام به پرداخت سندهای پرداختی خود کنند .

همچنین بخشهای دیگری مانند مدیریت واحدها که شامل مشخصات واحدها و کاربران و نظرسنجی و پیام رسان داخلی و تیم مدیریت و خیلی بخشهای دیگر میشود . از مهمترین قابلیت های برنامه ساختمان میتوان به نامحدود بودن ایجاد اطلاعات در بخشهای مختلف کرد . یعنی شما میتوانید نامحدود واحد ایجاد کنید و یا نامحدود عناوین پرداختی داشته باشید و یا نامحدود کاربر با نقشهای مختلف داشته باشید .

وجود کاربران نامحدود با نقشهای مختلف این امکان را در برنامه ساختمان فراهم میکند که کاربران بتوانند در بخشهای مختلف اقدام به رسیدگی امور کنند . یعنی در برنامه ساختمان میتوانید کاربری داشته باشید که مسئول رسیدگی به شکایات باشد و یا کاربری که مسئول رسیدگی به پرداخت ها و بی نهایت کاربر با مسئولیت های مختلف .

از این جهت برنامه ساختمان تولید شده بغیر از قسمت مدیریت شارژ دارای بخشهای متنوعی است که میتوانید از طریق این آدرس برنامه را تست کنید .

برنامه ساختمان از بخشهای مختلفی ایجاد شده است اگر چه در بیشتر برنامه های ساختمان قسمت اصلی دریافت شارژ است و کل برنامه ساختمان بر این اساس ایجاد میشود ولی در برنامه ساختمان طراحی و برنامه نویسی شده ما علاوه بر قسمتی که مخصوص دریافت و پرداخت شارژ