ثبت سندهای پرداختی در نرم افزار مدیریت ساختمان
ثبت سندهای پرداختی در نرم افزار مدیریت ساختمان

تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را جهت ثبت شارژدارند که بخش اصلی و مهم سیستم مدیریت ساختمان را تشکیل میدهد و این نرم افزار مدیریت ساختمان نیز از این قانون جدا نیست

ادامه مطلب
نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان
نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان

تولید نرم افزار یک پروسه ای دارد که باید طی شود از ابتدا سناریو نویسی تا برنامه نویسی و اجرا . حالا با توجه به کیفیت کار ، مدت زمان رسیدن برنامه به نتیجه میتواند متفاوت باشد

ادامه مطلب
کیف پول نرم افزار مدیریت ساختمان
کیف پول نرم افزار مدیریت ساختمان

جهت انجام عملیات پرداخت در نرم افزار مدیریت ساختمان سیستم کیف پول طراحی و برنامه نویسی شده است .

ادامه مطلب
نرم افزار حسابداری ساختمان مسکونی
نرم افزار حسابداری ساختمان مسکونی

نرم افزارهای حسابداری زیادی جهت کنترل بخش های مختلف حسابداری تولید شده است که برای مصارف مختلفی ایجاد شده است که هدف آنها دستیابی به حساب شفاف در سیستم است .

ادامه مطلب