دسترسی آسان به نرم افزار مدیریت ساختمان از هر مکانی
دسترسی آسان به نرم افزار مدیریت ساختمان از هر مکانی

استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان باید به گونه ای باشد که شما در هر مکان و موقعیت جغرفیای بتواند به سیستم متصل شوید و نیاز خود را برطرف کنید

ادامه مطلب
مدیریت ساختمان
مدیریت ساختمان

در نرم افزار مدیریت ساختمان شما میتوانید کاربران زیادی در سطوح مختلف کاری داشته باشید . یعنی میتوانید تیم مدیریت و حسابداری داشته باشید البته در ایجاد نقشهای مختلف هیچ محدودیتی وجود ندارد

ادامه مطلب
پشتیبانی نرم افزار مدیریت ساختمان
پشتیبانی نرم افزار مدیریت ساختمان

از آنجایی که هر سیستمی هرچقدر هم مراحل تست را پشت سر گذاشته باشد باز مشکلات ناشناخته ای در سیستم خود را نشان میدهد که در طول زمان و ارسال گزارشات خرابی سیستم رفع میشود

ادامه مطلب
مدیریت ساختمان مسکونی
مدیریت ساختمان مسکونی

در مدیریت ساختمان مسکونی اولین چیزی که ذهن افراد را درگیر خود میکند مسئله حسابها و ورود و خروج پول است که چه در ساختمان های مسکونی کوچک و چه در ساختمان های مسکونی بزرگ مسئله مهمی است

ادامه مطلب